Klienter och mobiltelefoner

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, STOCKHOLM

Vårt uppdrag

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Klienter och Mobiltelefoner.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen vilket innebär att Kammarkollegiet ingår samordnade ramavtal.

Syftet med upphandlingen är att avropsberättigade ska kunna avropa klienter, mobiltelefoner och surfplattor på ett enkelt och effektivt sätt, för att för att därigenom generera tids- och kostnadsbesparingar, samt möjliggöra anskaffningar till fördelaktiga villkor.

Denna upphandling omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter samt mobiltelefoner och

surfplattor. I upphandlingen ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran.

Upphandlingen är indelad i tre olika anbudsområden, varav två delområden (Klienter samt Mobiltelefoner och surfplattor) och ett för helheten (Klient- och mobiltelefonlösningar).

Klient och mobiltelefonlösningar

Anbudsområdet kan användas när avropsberättigad har behov av att paketera sitt avrop som en

helhetslösning som omfattar både klienter och mobiltelefoner, klienter och surfplattor eller klienter,

mobiltelefoner och surfplattor etc. Anbudsområdet omfattar hårdvara såsom bärbara datorer (exempelvis Professionell, Workstation, Ultrabook, Chromebook, 2i1) stationära datorer, allt-i-ett, bildskärmar, signalskyddsdatorer, ruggade datorer, tunna klienter, mobiltelefoner, smartphones och surfplattor etc. Även programvaror såsom exempelvis operativsystem, enhetshantering och säkerhetslösningar ingår. Tillbehör och tjänster med nära anknytning till hårdvaran ingår.

Klienter

Anbudsområdet omfattar klienter såsom bärbara datorer (exempelvis Professionell, Workstation,

Ultrabook, Chromebook, 2i1) stationära datorer, allt-i-ett, bildskärmar, signalskyddsdatorer, ruggade

datorer, tunna klienter etc. Även programvaror såsom exempelvis operativsystem och

säkerhetslösningar ingår. Tillbehör och tjänster med nära anknytning till hårdvaran ingår.

Mobiltelefoner och surfplattor

Anbudsområdet omfattar hårdvara såsom mobiltelefoner, smartphones och surfplattor etc. Även

programvaror såsom exempelvis operativsystem, enhetshantering och säkerhetslösningar ingår. Tillbehör och tjänster med nära anknytning till hårdvaran ingår.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-01-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

Dnr 23.3-8108-19