Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Klient- och mobiltelefonlösningar

Klient- och mobiltelefonlösningar

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, STOCKHOLM

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Klient- och Mobiltelefonlösningar Dnr. 23.3-13124-20.

Denna upphandling omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter samt mobiltelefoner och

surfplattor. I upphandlingen ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran.

Hårdvara kan avropas med eget ägande för avropsberättigad och/eller köpas som tjänst dvs. utan eget

ägande. Hårdvara såsom bärbara datorer (exempelvis Professionell, Workstation, Ultrabook, Chromebook, 2i1) stationära datorer, allt-i-ett, bildskärmar, signalskyddsdatorer, ruggade datorer, tunna klienter, mobiltelefoner och surfplattor etc ingår i upphandlingen. Även programvaror såsom exempelvis operativsystem, enhetshantering och säkerhetslösningar ingår samt tillbehör och tjänster. Se vidare upphandlingsdokumentet.

Denna upphandling omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter samt mobiltelefoner och

surfplattor. I upphandlingen ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran.

Kammarkollegiet beräknar omsättningen på kommande ramavtal till ca 750 miljoner SEK per år, varav

mobiltelefoner och surfplattor beräknas stå för ca 35 %. Beräkningen grundas på statistik från

nuvarande ramavtal och den omstrukturering av ramavtal som nu genomförs, försening samt att det i

kommande ramavtal för Telefoniprodukter inte kommer vara möjligt att avropa mobiltelefoner. Vidare

grundas den beräknade omsättningen på information som avropsberättigade organisationer inkommit

med gällande uppskattat behov. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande

ges inte. Hårdvaror, tillbehör och tjänster får avropas till ett maximalt värde om 4 miljarder SEK under hela ramavtalsperioden inklusive förlängningsoptioner.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

Dnr 23.3-13124-20