IT-konsulttjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, STOCKHOLM

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet inbjuder företag (sökande/anbudssökande), att lämna anbudsansökan (ansökan) enligt 6 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, i ramavtalsupphandlingen av IT-konsulttjänster. Ramavtalet kommer att kunna användas för Avrop av statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ. Denna upphandling syftar till att tillgodose avropsberättigades behov av IT-konsulttjänster i form av resurskonsulter med olika kompetenser och roller samt olika kompetensnivåer inklusive specialister.

Upphandlingen är rikstäckande och indelad i 5 anbudsområden.

Anbudsområde 1 Verksamhetens IT-behov

Anbudsområde 2 Ledning av IT-projekt

Anbudsområde 3 Säkerhet i IT och IT-projekt

Anbudsområde 4 Arkitektur och utveckling

Anbudsområde 5 IT-konsultlösningar

Anbudsområde 1, Verksamhetens IT-behov. Anbudsområde 1 omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet.

Anbudsområde 2, Ledning av IT-projekt.

Anbudsområde 2 omfattar resurskonsulttjänster inom Ledning och Styrning.

Anbudsområde 3, Säkerhet i IT och IT-projekt

Anbudsområde 3 omfattar resurskonsulttjänster inom IT-säkerhet.

Anbudsområde 4, Arkitektur och Utveckling

Anbudsområde 4 omfattar resurskonsulttjänster inom Arkitektur, Systemutveckling, Systemförvaltning

samt Test.

Anbudsområde 5, IT-konsultlösningar

Anbudsområde 5 omfattar samtliga fyra delområden ovan och riktar sig till anbudssökande som kan

leverera samtliga kompetensområden inom de fyra respektive delområdena. Ramavtalet kommer kunna

nyttjas av avropsberättigad vid avrop som omfattar flera konsulter med kompetenser som sträcker sig

över fler än ett delområde. Anbudsområdet omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling,

Krav, Användbarhet, Tillgänglighet, Ledning, Styrning, IT-säkerhet, Arkitektur, Systemutveckling,

Systemförvaltning och Test.

Sista ansökningsdag
11 dagar kvar

(2020-11-02)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2020-09-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

Dnr 23.3.2940-20