Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Filmproduktion och webbsändningar

Filmproduktion och webbsändningar

Kammarkollegiet, egen verksamhet, Stockholm

Kammarkollegiet upphandlar ett ramavtal i syfte att teckna avtal med två leverantörer för filmproduktion och webbsändningar.

Kammarkollegiets behov

Kammarkollegiet har behov av att producera, samt sprida filmer av olika karaktär för att kommunicera med myndighetens målgrupper. Den här upphandlingen syftar till att täcka Kammarkollegiets behov av extern filmproduktion, stöd vid filmproduktion inhouse samt stöd vid webbsändningar - såväl interna sändningar som sändningar i studio hos leverantören eller på annan för ändamålet lämplig plats.

Kammarkollegiet upphandlar ett ramavtal i syfte att teckna avtal med två leverantörer för filmproduktion och webbsändningar.

Kammarkollegiets behov

Kammarkollegiet har behov av att producera, samt sprida filmer av olika karaktär för att kommunicera med myndighetens målgrupper. Den här upphandlingen syftar till att täcka Kammarkollegiets behov av extern filmproduktion, stöd vid filmproduktion inhouse samt stöd vid webbsändningar - såväl interna sändningar som sändningar i studio hos leverantören eller på annan för ändamålet lämplig plats.

Kammarkollegiet har producerat några egna filmer men önskar att vidareutveckla den förmågan samt filmernas upplägg. Det kan handla om att leverantören utbildar i filmrelaterade färdigheter, är strategiskt bollplank och levererar delmoment eller komponenter till filmer.

De filmer som produceras av leverantören kommer framförallt att användas i externa sammanhang men kan även komma att användas internt på myndigheten. Filmerna behöver levereras på ett sätt som passar den kanal de ska användas i; exempelvis på webbplats, i webbinarieverktyg, i sociala medier eller inbäddad direkt i PowerPoint-presentationer.

Tillgänglighet är viktigt för Kammarkollegiets filmproduktioner då delar av Kammarkollegiets verksamhet riktar sig mot målgrupper med olika typ av funktionsnedsättning samt att Kammarkollegiet som myndighet har ansvar för att erbjuda tillgänglig information och kommunikation enligt flera olika lagar och annat regelverk. Därför är det viktigt att leverantören har kännedom om och erfarenhet av produktioner där tillgänglighet är viktigt. Leverantören behöver till exempel kunna tillhandahålla textning, syntolkning och teckenspråkstolkning för filmproduktionerna, i de fall Kammarkollegiet begär detta.

Dessutom implementerades lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service den 23 september 2020, vilket bland annat innebär att de filmer som statliga myndigheter och offentliga verksamheter publicerar på sina webbplatser ska vara textade och syntolkade. Då praxis ännu inte är satt gällande nivå och utformning av syntolkning kopplat till lagen har Kammarkollegiet behov av att diskutera detta med leverantören för att hitta lämpligt och rimligt förhållningssätt och upplägg för syntolkning av Kammarkollegiets filmer.

Kammarkollegiet har för avsikt att teckna ramavtal med två leverantörer, förutsatt att tillräckligt många kvalificerade anbud inkommer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2.7.5-2983-21