Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Extern remiss: Tolkförmedlingstjänster

Extern remiss: Tolkförmedlingstjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Extern remiss inför upphandling av tolkförmedlingstjänster.

Välkomna att lämna synpunkter och upplysningar inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för tolkförmedlingstjänster. Syftet med den externa remissen är att underlätta för Kammarkollegiet att genomföra en så bra upphandling som möjligt.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-09-19)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-08-30

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-12000-20