Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Extern remiss Översättningstjänster och språkgranskning

Extern remiss Översättningstjänster och språkgranskning

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Extern remiss

Kammarkollegiet efterfrågar synpunkter inför en upphandling av Översättningstjänster och språkgranskning.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-09-22)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-09-07

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-1520-20