Extern remiss Ljuskällor

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Välkomna att inkomma med synpunkter och upplysningar inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Ljuskällor.

Syftet med den externa remissen är att underlätta för Kammarkollegiet att genomföra en så bra upphandling som möjligt genom att ge leverantörer som är verksamma inom branschen att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen finns tillgänglig via: https://www.avropa.se/Upphandlingar/ljuskallor/

Extern remiss

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-17)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2019-12-22

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

19/58