Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Extern remiss Litteratur (tryckta böcker)

Extern remiss Litteratur (tryckta böcker)

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Välkomna att inkomma med synpunkter och upplysningar inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Litteratur (tryckta böcker).

Syftet med den här externa remissen är att skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt upphandlingsdokument genom att tillvarata branschens erfarenheter och kunskaper samt de avropsberättigades behov.

Underlaget extern remiss är inte komplett och kan komma att ändras.

Det är möjligt att lämna synpunkter och kommentarer på såväl svenska som engelska.

Extern remiss (RFI) rörande litteratur (tryckta böcker). RFI:n omfattar inte digital litteratur.

Se under avsnitt Kort beskrivning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-21)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-09-06

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

dnr 23.3-2454-20