Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Extern remiss Hygien- och städprodukter

Extern remiss Hygien- och städprodukter

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Välkomna att inkomma med synpunkter och upplysningar inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för hygien- och städprodukter. Syftet med den externa remissen är att underlätta för Kammarkollegiet att genomföra en så bra upphandling som möjligt genom att ge leverantörer som är verksamma inom branschen att bidra med sin kunskap och erfarenhet. Den externa remissen finns tillgänglig via: https://www.avropa.se/Upphandlingar/hygien--och-stadprodukter/

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-04-14)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-03-31

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

Extern remiss: 23.3-9777-20