Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Extern remiss Fordonsförhyrning

Extern remiss Fordonsförhyrning

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Extern remiss inför upphandling av Fordonsförhyrning

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-09-23)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-09-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

20/43