Extern remiss Flyttjänster

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Inför kommande upphandling av ett nytt statligt ramavtal för Flyttjänster inbjuder Kammarkollegiet leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument.

Den kommande upphandlingen omfattar flyttuppdrag inom Sverige av varierande storlek med både lång och kort framförhållning.

Upphandlingen avser såväl interna som externa flyttuppdrag. Det innebär att det kan flyttas inom ett våningsplan, mellan två olika våningsplan inom samma byggnad, flytt från en byggnad till en annan

eller flytt till ny adress.

De vanligast förekommande uppdragen avser flytt av kontor och arkiv, men det kan även förekomma flytt av bland annat: Bibliotek, Undervisningslokaler, Förråd, Verkstäder, Laboratorieutrustning, Bohag, Konst- och museiföremål, Tunga föremål.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-18)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2021-02-11

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

2021-02-08