Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Extern Remiss: Cirkulära Möbelflöden

Extern Remiss: Cirkulära Möbelflöden

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Välkomna att inkomma med synpunkter och upplysningar inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Cirkulära Möbelflöden.

Syftet med den externa remissen är att underlätta för Kammarkollegiet att genomföra en så bra upphandling som möjligt.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-04-09)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-05967-2020