Drivmedel 2018

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandlingen omfattar nedanstående drivmedel vid stationstankning samt tillhörande varor och tjänster för bilens framförande och nyttjande.

Drivmedel vid stationstankning:

-Bensin MK1 95 oktan

-Bensin MK1 98 oktan

-Diesel MK1

-Etanol E85

-Fordonsgas

-HVO100

-Snabbladdning av elbilar/laddhybrider

Upphandlingen avser ett rikstäckande ramavtal.

Uppskattad omsättning på kommande ramavtal är ca 200 miljoner SEK per år, inklusive punktskatter, exlusive moms. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Kammarkollegiet kommer att anta tre (3) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2019-09-16 och löper därefter under en period om 24 månader från och med att det trätt i kraft. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga

inköpssamordningen vilket innebär att Kammarkollegiet ingår samordnade ramavtal eller andra

gemensamma avtal i syfte att effektivisera upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. I uppdraget ingår även att tillhandahålla stödverksamhet för inköp vid avrop från de samordnade ramavtalen.

Upphandlingen omfattar nedanstående drivmedel vid stationstankning samt tillhörande varor och tjänster för bilens framförande och nyttjande.

Drivmedel vid stationstankning:

-Bensin MK1 95 oktan

-Bensin MK1 98 oktan

-Diesel MK1

-Etanol E85

-Fordonsgas

-HVO100

-Snabbladdning av elbilar/laddhybrider

Tillhörande varor och tjänster för bilens framförande och nyttjande så som:

- Fordonstvätt i automattvätt eller tvätthall.

- Förbrukningsvaror till fordon, t.ex. låsolja, glykol, K-sprit, spolarvätska, glödlampor, torkarblad,

bromsvätska, batterivatten, säkringar, tvättschampo, tvättsvamp, avfettningsmedel och AdBlue.

- Hyra av släpvagn och båttrailer.

Upphandlingen avser ett rikstäckande ramavtal. Kammarkollegiet kommer att anta tre (3) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Uppskattad omsättning på kommande ramavtal är ca 200 miljoner SEK per år, inklusive punktskatter, exlusive moms. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Kammarkollegiet kommer att anta tre (3) ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2019-09-16 och löper därefter under en period om 24 månader från och med att det trätt i kraft. Förlängning kan uppgå till högst 24 månader.

I denna upphandling kommer samtliga villkor att vara fastställda i ramavtalet. Uppdrag ges genom en fast rangordning.Denna upphandling genomförs genom ett öppet upphandlingsförfarande enligt lagen (2016:1145) om offentligupphandling.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets

språk, om inte annat framgår av respektive krav. Enstaka ord kan vara på engelska/danska och norska. Produktbeskrivningar/certifikat samt därmed jämförliga handlingar kan vara på engelska/danska och norska.

Sista dag för anbudsinlämning är 2019-05-13 23:59.

Tilldelningsbeslut förväntas fattas under kvartal 2 år 2019.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-05-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-04-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-292-19