Digital provplattform

Kammarkollegiet, egen verksamhet, Stockholm

Digital provplattform för auktorisation av tolkar och översättare

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-16)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2021-11-10

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

4929-2021