Datacenter 2019

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, STOCKHOLM

Upphandlingen omfattar:

Servrar och lagring omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. servrar, SAN, NAS, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering.

Nätverk och säkerhet omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, brandvägg, VPN, intrångsdetektering och övervakning.

Telefoniprodukter omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. abonnentväxel, kontaktcenter, callback, röstbrevlåda, talsvar, samtalshantering, Unified Communication, stödsystem för telefoni, inspelning, softphone, fast telefon samt inomhusnät för mobiltäckning.

Datacenterlösningar omfattar all hårdvara, programvara och tjänster som omfattas av Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Telefoniprodukter. Datacenterlösningar ska användas när kunds behov ryms inom två eller flera av de andra områdena alternativt där behovet rör datacenter men inte tydligt hör hemma i något av de andra områdena.

Sista anbudsdag
11 dagar kvar

(2020-02-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-5432.19