Brandskydd 2019

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, Stockholm

Upphandlingen avser ett varu- och tjänsteområde som omfattar Brandredskap, Brandposter, Skyltar,

Systematiskt brandskyddsarbete, Installation, Service, Reparation och Utbildning.

Upphandlingen är regionalt indelad i 6 regioner, inklusive en rikstäckande region.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till ca 20 miljoner SEK per år. Uppskattningen grundas på statistik från nuvarande ramavtal inom området samt vad som

framkommit i förstudien. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Kammarkollegiet kommer att anta 5 ramavtalsleverantörer per region under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav. Planerad avtalsstart är 2019-06-01, därefter planeras ramavtalet löpa i 24 månader med en eventuell förlängningsoption på maximalt 24 månader.

Upphandlingen avser ett varu- och tjänsteområde som omfattar Brandredskap, Brandposter, Skyltar,

Systematiskt brandskyddsarbete, Installation, Service, Reparation och Utbildning.

Upphandlingen är regionalt indelad.

Region Övre Norrland: Norrbottens län, Västerbottens län

Region Nedre Norrland: Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Dalarnas

län

Region Öst: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län,

Västmanlands län, Örebro län, Gotlands län

Region Väst: Västra Götalands län, Värmlands län, Hallands län

Region Syd: Blekinge län, Skåne län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Region Rikstäckande: Samtliga län

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till ca 20 miljoner SEK per år. Uppskattningen grundas på statistik från nuvarande ramavtal inom området samt vad som

framkommit i förstudien. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Kammarkollegiet kommer att anta 5 ramavtalsleverantörer per region under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav. Planerad avtalsstart är 2019-06-01, därefter planeras ramavtalet löpa i 24 månader med en eventuell förlängningsoption på maximalt 24 månader.

Sista dag för anbudsinlämning är 2019-04-25. Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under andra kvartalet 2019.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-04-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.3-10052-18