Avfallshantering

Kammarkollegiet, egen verksamhet, STOCKHOLM

Kammarkollegiet genomför en direktupphandling i syfte att teckna avtal med en leverantör avseende avfallshantering till kontoret i Stockholm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-18)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-12-18

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2.7.2-12989-20