AV och distansmöten

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, STOCKHOLM

Kammarkollegiet välkomnar leverantörer att lämna anbudsansökan i denna selektiva upphandling av varor och tjänster för hantering av ljud och bild, kallad AV och distansmöten.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen till totalt 1,6 miljarder SEK exklusive moms.

Ramavtalet löper under en period av 48 månader.

Ramavtalet beräknas träda i kraft tidigast den 1 juli 2022.

Kammarkollegiet kommer att bjuda in lägst 5 och högst 9 sökande till att lämna anbud. Kammarkollegiet kommer att tilldela ramavtal till 7 Ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Sista tidpunkt för att lämna anbudsansökan är 2021-08-31 23:59.

Beslut om vilka sökanden som kommer att bjudas in att lämna anbud beräknas fattas under tredje kvartalet 2021.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet välkomnar leverantörer att lämna anbudsansökan i denna selektiva upphandling av varor och tjänster för hantering av ljud och bild, kallad AV och distansmöten.

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på Ramavtalet till totalt 1,6 miljarder SEK exklusive moms.

Ramavtalet löper under en period av 48 månader från och med att det trätt i kraft.

Ramavtalet beräknas träda i kraft tidigast den 1 juli 2022.

Kammarkollegiet kommer att bjuda in lägst 5 och högst 9 sökande till att lämna anbud. Kammarkollegiet kommer att tilldela ramavtal till 7 Ramavtalsleverantörer under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Ramavtalet kan användas för Avrop av angivna upphandlande myndigheter. Dessa benämns Avropsberättigade.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling

Kammarkollegiet använder sig av upphandlingsverktyget Mercell TendSign för hantering av upphandlingsdokumenten och anbudsansökan.

Sista tidpunkt för att lämna anbudsansökan är 2021-08-31 23:59.

Beslut om vilka sökanden som kommer att bjudas in att lämna anbud beräknas fattas under tredje kvartalet 2021.

Sista ansökningsdag
34 dagar kvar

(2021-08-31)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2021-06-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

23.310517-20