Statens historiska muséer Utbyte av komponent i GIS- och databassystemet Intrasis.

Utbyte av komponent i GIS- och databassystemet Intrasis.

STATENS HISTORISKA MUSEER, Stockholm

SHM genomför en upphandling för att det i nuläget är aktuellt att byta ut kartkomponenten, ArcObjects, som ingår i Intrasis.

Intrasis är ett GIS- och databassystem för hantering av arkeologiska data.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

233-695-2022