Tryckeritjänster

STATENS HISTORISKA MUSEER, Stockholm

Statens historiska museer genomför en öppen upphandling av ramavtal för tryckeritjänster. Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden - ett anbudsområde för huvudsakligt tryck som t.ex. broschyrer, foldrar, affischer och rapporter samt ett anbudsområde för special- och storformatstryck som t.ex. ljuslådor, vepor, flaggor, tapet och skyltar.

För ytterligare information om upphandlingens omfattning se upphandlingsdokumenten och däri förtecknade handlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

232-518-2021