Statens historiska muséer Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster

Statens Maritima och Transporthistoriska Museer, STOCKHOLM

SMTM genomför tillsammans med deltagande organisationer upphandling av ramavtal om säkerhetstjänster inom bevakningsområdet.

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Svarstiden utgått

(2022-05-08)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-04-09

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2.4-2022-495