Statens historiska muséer RFI - Utbyte av komponent i GIS- och databassystemet Intrasis.

RFI - Utbyte av komponent i GIS- och databassystemet Intrasis.

STATENS HISTORISKA MUSEER, Stockholm

Inom statens historiska museer pågår förnärvarande en behovsundersökning för att ersätta komponent i GIS- och databassystemet Intrasis. Detta för att bli oberoende av komponentens utvecklingstakt och uppdateringar.

Målet med denna RFI är genomföra en marknadsundersökning angående GIS samt att få en generell bild om leverantörens erfarenheter inom området.

RFI:n genomförs inom ramen för förstudien och är därmed inom del av något upphandlingsunderlag.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-02-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-02-04

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

233-78-2022