RFI Kassasystem

STATENS HISTORISKA MUSEER, Stockholm

Syftet med denna RFI är att SHM vill få information som kan komma att leda till en framtida upphandling.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-10-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-10-07

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

230-881-2022