Rapportproduktion

STATENS HISTORISKA MUSEER, Stockholm

SHM genomför en upphandling för att säkra myndighetens Rapportproduktion.

SHM har behov av leverantörer som tillsammans med SHM under kommande år ska bistå och komplettera myndighetens egen personal och kompetenser gällande Rapportproduktion

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-07-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

233-664-2022