Statens historiska muséer Konsultorganisation för Sprinkleranläggning Hallwylska palatset

Konsultorganisation för Sprinkleranläggning Hallwylska palatset

STATENS HISTORISKA MUSEER, STOCKHOLM

Upphandlingen avser en konsultorganisation för planering och genomförandet av en installation av dimsprinkleranläggning i Hallwylska palatset samt vara ett beställarstöd under hela ombyggnadsprocessen. Beställarstödet omfattar även ett stöd i beställarens interna processer såsom planering och flytt utav föremålen, tillståndsprocesser m.m.

Sista ansökningsdag
7 dagar kvar

(2024-06-20)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2024-05-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

233-538-2024.