Statens historiska muséer Konsttransporter och konsthanteringstjänster

Konsttransporter och konsthanteringstjänster

Nationalmuseum, STOCKHOLM

Upphandlingen omfattar konsttransporter och konsthanteringstjänster.

Upphandlingen är uppdelad i nedanstående 4 anbudsområden:

- Anbudsområde A: Långdistanstransporter och utställningsuppsamling

- Anbudsområde B: Lokaltransporter Stockholmsregionen

- Anbudsområde C: Konsthantering Stockholms stad och Gustavsberg

- Anbudsområde D: Linjetransporter

Långdistanstransporter och utställningsuppsamling

Lokaltransporter Stockholmsregionen

Konsthantering Stockholms stad och Gustavsberg

Linjetransporter

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-03-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

NM2022/83