Statens historiska muséer Konserveringstjänster

Konserveringstjänster

STATENS HISTORISKA MUSEER, Stockholm

Statens historiska museer genomför en upphandling av ramavtal för konserveringstjänster. Upphandlingen är uppdelad i 6 st anbudsområden. Anbudsområde A-D avser myndighetens verksamhet Arkeologernas behov av konserveringstjänster och anbudsområde E-F avser myndighetens övriga anslagsfinansierade verksamheters behov av konserveringstjänster.

För ytterligare information om upphandlingens omfattning se upphandlingsdokumenten och däri förtecknade handlingar.

Statens historiska museer genomför en upphandling av ramavtal för konserveringstjänster. Upphandlingen är uppdelad i 6 st anbudsområden. Anbudsområde A-D avser myndighetens verksamhet Arkeologernas behov av konserveringstjänster och anbudsområde E-F avser myndighetens övriga anslagsfinansierade verksamheters behov av konserveringstjänster.

Upphandlingen avser främst konservering av arkeologiskt material men även konservering av kulturhistoriskt numismatiskt material ingår (endast anbudsområde F).

För ytterligare information om upphandlingens omfattning se upphandlingsdokumenten och däri förtecknade handlingar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

233-885-2022