Statens historiska muséer Keramiska analyser och litiska analyser

Keramiska analyser och litiska analyser

STATENS HISTORISKA MUSEER, Stockholm

Analys av keramiska material och sydskandinaviska litiska material som tillvaratas i samband med uppdragsarkeologiska projekt i alla delar av Sverige.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

233-891-2022