Kassasystem

STATENS HISTORISKA MUSEER, Stockholm

Statens historiska museer och Nationalmuseum genomför en upphandling för att säkra myndigheternas fortsatta behov av kassasystem.

Upphandlingen omfattar leverans av en helhetslösning för kassasystem som stödjer betalning för

entrébiljetter samt butiksartiklar på beställarens museer. Behoven på museerna ser snarlika ut men

hanterar olika volymer av transaktioner.

Beställarens behov omfattar även hårdvara i form av bemannade kassor med 2D-scanner, kvittoskrivare,

streckkodsetikettskrivare, kontanthanteringslösning samt möjlighet att läsa av webbiljetter med QRkoder.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

233-35-2023