Statens historiska muséer Juridiska tjänster

Juridiska tjänster

STATENS HISTORISKA MUSEER, STOCKHOLM

Statens Historiska Museer (SHMM) inbjuder härmed leverantörer till anbudsgivning i en samordnad upphandling av ramavtal för juridiska tjänster.

Upphandlingen omfattar olika rättsområden. En (1) leverantör kommer att antas för samtliga rättsområden, inom ramen för ramavtal ämnade att tillgodose även sju andra kultur- och museiorganisationers behov av juridiska tjänster.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2017-09-19)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2017-08-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

233-2016-990