Statens historiska muséer Digitalbyråtjänster

Digitalbyråtjänster

STATENS HISTORISKA MUSEER, Stockholm

Upphandlingen omfattar ramavtal med en (1) digitalbyrå avseende digitala tjänster för SHM.

Uppdragen består av bland annat:

- Serverdrift av SHM:s externa webbplatser

- Förvaltning, utveckling och support av webbplatser samt applikationer för den publika verksamheten

- Konsultation i frågor som rör webbdesign, UX, analys och mätning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

233-1085-2022