Statens historiska muséer AV-produkter med service- och konsulttjänster

AV-produkter med service- och konsulttjänster

STATENS HISTORISKA MUSEER, Stockholm

Upphandlingen avser ramavtal för köp och hyra av AV-teknik avsedda för myndighetens publika utställningsverksamhet och övriga publika lokaler samt tjänster innefattande bl.a. planering/rådgivning, projektledning, leverans, upp- och nedmontering, installation, test, service, support och utbildning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Uppsala län

Diarie-/referensnummer

233-165-2022