Statens fastighetsverk Dynamiskt inköpssystem avseende Skogsvårdstjänst Röjning

Dynamiskt inköpssystem avseende Skogsvårdstjänst Röjning

Statens fastighetsverk, STOCKHOLM

Statens Fastighetsverk (SFV) inbjuder leverantörer att inkomma med ansökan till dynamiskt inköpssystem avseende Skogsvårdstjänst Röjning. Statens fastighetsverk förvaltar mark motsvarande en sjundedel av Sveriges yta vilken utgörs av fjäll, myrar, skogar, älvsträckor och vattendrag, kronoholmar längs med kusten och historiska jordbruksmarker. SFV bedriver ett aktivt skogsbruk på drygt 200 000 hektar spritt över hela Sverige men där de stora arealerna finns i de norra delarna av landet. SFV arbetar för ett långsiktigt brukande av statens skogar och försöker hela tiden utveckla metoderna som används. SFV är certifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council®)

Statens Fastighetsverk (SFV) inbjuder leverantörer att inkomma med ansökan till dynamiskt inköpssystem avseende Skogsvårdstjänst Röjning inom Västerbotten och Norrbotten. Statens fastighetsverk förvaltar mark motsvarande en sjundedel av Sveriges yta vilken utgörs av fjäll, myrar, skogar, älvsträckor och vattendrag, kronoholmar längs med kusten och historiska jordbruksmarker. SFV bedriver ett aktivt skogsbruk på drygt 200 000 hektar spritt över hela Sverige men där de stora arealerna finns i de norra delarna av landet. SFV arbetar för ett långsiktigt brukande av statens skogar och försöker hela tiden utveckla metoderna som används. SFV är certifierat enligt FSC® (Forest Stewardship Council®)

Sista ansökningsdag
2087 dagar kvar

(2030-04-03)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2022-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

0952/22