Stångåstaden Ventilationsarbeten, teknisk rondering, kanalrensning m.m.

Ventilationsarbeten, teknisk rondering, kanalrensning m.m.

AB Stångåstaden, LINKÖPING

Upphandling för ramavtal omfattande löpande felavhjälpande och planerade ventilationsarbeten, OVK-besiktningar, teknisk rondering och planerad kanalrensning. Två leverantörer, med rangordning 1 för olika delar av fastighetsbeståndet, antas för löpande arbeten och fasta/årliga uppdrag.

Ett antal leverantörer kommer att antas för ramavtal avseende deltagagande i förnyade konkurrensutsättningar (FKU), dvs. för större planerade arbeten.

Se vidare upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

22/123