Stångåstaden Rot Björnkärrsgatan 12

Rot Björnkärrsgatan 12

Studentbostäder i Linköping AB, LINKÖPING

Projektet är en totalentreprenad och omfattar renovering och ombyggnation av bostäder samt övriga utrymmen inom fastigheten Kv. Ostkupan 17.

Byggnaden är belägen på Björnkärrsgatan 12 i Ryd, Linköping. Projektet omfattar 24 st lägenheter, två st tvättstugor, ett nytt fläktrum samt övriga utrymmen beskriva i respektive ramhandling.

Projektet omfattar arbeten avseende bygg, EL, ventilation & styr/regler, VS, mark, målning, brandåtgärder, sanering mm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

22/111