Stångåstaden Ombyggnation av lokaler och lägenheter Adamstorpsvägen 10-12

Ombyggnation av lokaler och lägenheter Adamstorpsvägen 10-12

AB Stångåstaden, LINKÖPING

Projektet är en totalentreprenad och omfattar bl.a. renovering/ombyggnation av befintliga bostäder, lokaler till lägenheter samt markarbeten på

Adamstorpsvägen 10 och 12.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-12)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

22/87