Stångåstaden Ebbepark, Dynamiken J01

Ebbepark, Dynamiken J01

AB Stångåstaden, LINKÖPING

Projektet avser att på totalentreprenad utföra nybyggnation av flerbostadshus inom fastigheten Industrin 12.

Projektet omfattar även tillhörande markanläggningar.

Projektet avses innehålla 33 lägenheter med storlekar från 1 ROK till 2 ROK som upplåtes med hyresrätt samt en entreprenörsvåning i 2 plan. En förtydligande beskrivning kring entreprenörsvåningen finns i underlaget.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-29)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

280470