Stångåstaden Arkitekter ombyggnation

Arkitekter ombyggnation

AB Stångåstaden, LINKÖPING

Ramavtalsupphandling med avsikt att ingå ramavtal avseende arkitekttjänster för ombyggnation.

Uppdragets omfattning

Upphandlingen omfattar ramavtal gällande arkitekttjänster för ombyggnation av lägenheter och lokaler. Det kan också förekomma nyproduktion av mindre komplementsbyggnader.

Omfattningen av uppdragen kan idag inte bestämmas och L kan inte tillgodoräkna sig någon mängd förutom att L är garanterad minst ett (1) uppdrag under avtalstiden.

Arbeten som påverkar kulturhistoriska värden kräver ibland specialistkompetens. Om AB Stångåstaden inklusive dotterbolag gör bedömningen att ett uppdrag kräver specialistkompetens och B anser att ramavtalsleverantör inte kan leverera den kompetens som B efterfrågar har AB Stångåstaden rätt att upphandla projekt separat.

B avser att teckna avtal med max fem (5) L.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-01)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

22/48