Södra Smålands avfall & miljö Ny deponicell på Häringetorp

Ny deponicell på Häringetorp

Södra Smålands Avfall & Miljö AB, Växjö

Beställaren avser att bygga en ny yta för icke farligt avfall på 10 000

kvadratmeter samt en yta för farligt avfall på 1 000 kvadratmeter, i anslutning till den befintliga deponin Häringetorp.

Det finns också möjlighet att lämna pris på en option som avser 1 500 kvadratmeter deponiyta för farligt avfall. Denna yta ligger i direkt anslutning till de övriga ytorna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-03)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022-00067