Södra Smålands avfall & miljö Förbränning av restavfall från hushåll

Förbränning av restavfall från hushåll

Södra Smålands Avfall & Miljö AB, Växjö

Upphandlingen avser ramavtal gällande avfallsbehandling genom förbränning av restavfall från hushåll (ca 4 000 ton). Uppdraget avser endast behandlingen av avfallet på förbränningsanläggningen. Transporten upphandlas separat.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

2022-00049