Specialpedagogiska skolmyndigheten Skolskjutsar till Manillaskolan, Hällsoboskolan Kungsholmen, Hällsboskolan Mälarhöjden Stockholm 2022

Skolskjutsar till Manillaskolan, Hällsoboskolan Kungsholmen, Hällsboskolan Mälarhöjden Stockholm 2022

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Härnösand

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har för avsikt att upphandla elevresor till våra skolor i Stockholm.

Manillaskolan

Hällsboskolan Kungsholmen

Hällsboskolan Mälarhöjden

Avtalsperioden gäller från och med 2023-08-01 till och med 2025-07-31 med möjlighet till förlängning 24 månader.

Det beräknade värdet för denna upphandling är 64 miljoner kronor för hela avtalsperioden, inklusive optionsår.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-08-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

2 STO-2022/418