Specialfastigheter Tekniska konsulter Arkitekttjänster

Tekniska konsulter Arkitekttjänster

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, LINKÖPING

I utredningsskedet omfattar uppdragen både rådgivning och utformande av beslutsunderlag innehållande volymstudie och layout som visualiserar kundens verksamhetsbehov. Kundens verksamhetsbehov kan bland annat vara beskrivet i lokalprogram, verksamhetsbeskrivning, flödesanalyser och säkerhetsskyddsanalyser.

I program-, system- och detaljprojekteringsskedet omfattar uppdragen att utveckla effektiva och hållbara byggnader i samarbete med övriga projektdeltagare från verksamhet, beställare, projektörer och entreprenör. Uppdragen kan även innefatta samordning och ledning av övriga projektörer.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-01-02)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2019-11-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

SPF2019-028