Specialfastigheter RFI inför upphandling av IT-drifttjänster

RFI inför upphandling av IT-drifttjänster

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, LINKÖPING

Specialfastigheter vill inför upphandling få en ny syn på ett antal frågor rörande hur marknadens erbjudanden ser ut. Hur man bör eller kan ställa krav samt vilka delar av Specialfastigheters IT-stöd som bör eller kan upphandlas som en helhet och vilka delar som bäst hanteras i separata avtal.

Specialfastigheter vill inför upphandling få en ny syn på ett antal frågor rörande hur

marknadens erbjudanden ser ut, hur man bör eller kan ställa krav samt vilka

delar av Specialfastigheters IT-stöd som bör eller kan upphandlas som en helhet

och vilka delar som bäst hanteras i separata avtal.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-02-27

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

SPF2020-001