Specialfastigheter Revisionstjänster

Revisionstjänster

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, LINKÖPING

Finansiell revision och hållbarhetsgranskning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

SPF2024-003