Specialfastigheter Ramavtal Vitvaror

Ramavtal Vitvaror

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, LINKÖPING

Avtal gällande leverans av vitvaror, främst utbyte till Specialfastigheters fastigheter runt om i Sverige.

I avtalet ska även ingå möjlig installation, bortforsling och tillvaratagande av gammalt uttjänt utrustning på ett miljömässigt sätt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

SPF2021-009