Specialfastigheter Ramavtal fastighetsautomation - installation, integration och felavhjälpande

Ramavtal fastighetsautomation - installation, integration och felavhjälpande

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, LINKÖPING

Upphandlingen genomförs enlig LUFS - Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Ramavtalet omfattar installation och underhåll av utrustning och system för fastighetsautomation och omfattar bl.a. arbeten inom disciplinen (AMA Styr och övervakning) och tjänster för felavhjälpande service, systemunderhåll, systemintegration, support, installationer och leverans av material och komponenter för styr och övervakning. Ramavtalet omfattar även funktion för samordning och förvaltning av åtgärder och förändringar inom lokala styrsystem samt centralt SCADA plattform. Anbud kommer sedan i steg 2 att lämnas på fyra olika geografiska områden.

Volymen är svår att bedöma men uppskattas till ca 20 Mkr per år enligt en utförligare beskrivning i upphandlingsdokumenten.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2024-06-10)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2024-05-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

SPF2022-023