Specialfastigheter Fysiskt och finansiellt elinköp

Fysiskt och finansiellt elinköp

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, LINKÖPING

Upphandlingen omfattar fysiskt och finansiellt elinköp till cirka 150 mätpunkter med geografisk spridning i Sverige. Det nya avtalet kommer att avse såväl fysisk leverans som finansiell portföljförvaltning. Den samlade elförbrukningen bedöms uppgå till cirka 100 GWh per år. Solel som levereras ut på nätet uppgår till <1 GWh per år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

SPF2024-011