Specialfastigheter Drift och skötsel Pelletspanna KV Österåker

Drift och skötsel Pelletspanna KV Österåker

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag, LINKÖPING

Beställaren upphandlar tillsyn, drift och skötsel samt underhåll, driftövervakning och driftoptimering samt beredskapstjänster som utförs på beställarens närvärmeanläggning på KV Österåker.

Eldning sker i huvudsak med fastbränsle (basbränsle). Som spetsbränsle används bioolja.

Leveransstart 2020-06-01.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-06)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-03-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

SPF2020-002