Solna stads upphandlingar Vård- och omsorgsboende, enstaka platser

Vård- och omsorgsboende, enstaka platser

Solna Stad Solna

Inom Solna stad finns verksamheter för äldre, både för permanentboende och för korttidsvård. För att förstärka nöjligheten till valfrihet för de äldre kompletteras dessa nu med enstaka platser inom Stockholms län.

Förfrågningsunderlag: http://tendsign.com/doc.aspx?ID=18764

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2012-10-03

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

ON 2017:108