Solna stads upphandlingar RFI Installationsarbeten

RFI Installationsarbeten

Solna stad, SOLNA

Solna Stad avser att upphandla Installationsarbeten avseende ventilation, kyla, värme, sanitet samt styr och regler och genomför därför en RFI till marknaden. Vi uppmuntrar deltagande och ser denna RFI som ett tillfälle för presumtiva anbudsgivare att bidra med information utifrån deras kunskaper och erfarenheter, i syfte att Solna Stad ska kunna utforma en bättre affär för bägge parter.

Solna Stad genomför en så kallad RFI (Request for information) avseende avtal för installationsarbeten.

Observera att detta inte är en upphandling som annonserats.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-19)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2019-12-22

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

19/93